Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu – Nê-hê-mi

429

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu – Nê-hê-mi

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng, sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Liên lạc với Ms Huỳnh Quốc Khánh:
Điện thoại: 001 713 645 7766
Facebook: https://www.facebook.com/pastorkhanh

Hướng dẫn liên lạc với Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Hỗ trợ 24/7
Điện thoại: 092 258 4484 – 0166 2222 482
Facebook: https://www.facebook.com/votongphoto

Download 200 bài giảng mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

 


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.