Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Phát trực tiếp Sunday Combined Service – 11h30 Tối ngày 08 tháng 11 VN

415

Phát trực tiếp: … Sunday Combined Service 11h30 Tối ngày 08 tháng 11 VN, 11h30 Sáng ngày 08 tháng 11 USA năm 2015. Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Xin vui lòng bấm nút Play để xem nếu bạn dùng di động. Xin cám ơn!

Truyền Hình Trực Tiếp Từ Hội Thánh VBC
Đây là cầu nối giữa website Nguồn Sự Sống và Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Giúp bạn có thể theo dõi trực tuyến các hoạt động Thờ phượng, Huấn luyện, học Kinh thánh với VBC

Thờ phượng hàng tuần:
Ở Việt nam bạn có thể theo dõi từ lúc 11h30 Tối chủ nhật
Ở USA bạn có thể theo dõi từ lúc 11h30 Sáng chủ nhật

Bạn có thể xem lại các chương trình đã phát, đang phát hay lịch phát ở link sau:
Truyền hình trực tiếp từ Hội Thánh VBC >>


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.