Mục sư Huỳnh Quốc Khánh,Dành Chỗ Cho Chúa – Chương Trình Thờ Phượng, 11h30 Tối ngày 06 tháng 12 VN

283Phát lại:.. Mục sư Huỳnh Quốc Khánh,Dành Chỗ Cho Chúa – Chương Trình Thờ Phượng 11h30 Tối ngày 06 tháng 12 VN, 11h30 Sáng ngày 06 tháng 12 USA năm 2015, Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Truyền Hình Trực Tiếp Từ Hội Thánh VBC
Đây là cầu nối giữa website Nguồn Sự Sống và Hội thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Giúp bạn có thể theo dõi trực tuyến các hoạt động Thờ phượng, Huấn luyện, học Kinh thánh với VBC

Thờ phượng hàng tuần:
Ở Việt nam bạn có thể theo dõi từ lúc 11h30 Tối chủ nhật
Ở USA bạn có thể theo dõi từ lúc 11h30 Sáng chủ nhật

Bạn có thể xem lại các chương trình đã phát, đang phát hay lịch phát ở link sau:
Truyền hình trực tiếp từ Hội Thánh VBC >>

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>