Mười Điều Răn

2716

Mười Điều Răn

1. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

3. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
——————————————————
1. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
_ Chúng ta không thờ lạy thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời, không thờ ông bà cha mẹ đã mất, không thắp nhan cuối lạy dưới bất cứ bàn thờ nào.

2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
_ Chúng ta không được thờ hình tượng, không làm hình tượng giống Chúa rồi thờ lạy. Cũng không thờ lạy bất cứ hình tượng nào con người dựng nên.

3. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
_ Chúng ta không kêu. gọi Danh Chúa cách vô cớ, không dùng Danh Chúa vào những chuyện tầm phào, chuyện không đâu, chuyện hài hước.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
_ Chúng ta dành ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa.

5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
_ Chúng ta phải hiếu – kính cha mẹ. Hiếu là chăm lo cho cha mẹ. Kính là không nói đi nói lại, cãi lại với cha mẹ, không la mắng, quát tháo cha mẹ, không chưởi rủa cha mẹ. Không đánh đập bỏ đói, hất hủi, đuổi cha mẹ ra đường.

6. Ngươi chớ giết người.
_ Chúng ta không được giết người, không tìm cách hại mạng sống người khác, không ghanh ghét, làm tổn thương người khác, không sĩ nhục, nhạo báng người khác.
_ Khi chúng ta ghét người là phạm tội giết người.

7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
_ Chúng ta không được quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân. Không được quan hệ tình dục với người đồng tính, Robot tình dục, không được thủ dâm – hay tự mình tìm cách thỏa mãn sinh lý của mình.
_ Chúng ta cũng không được hình thành tư tưởng quan hệ tình dục với bất cứ ai ngoài vợ hay chồng mình.
_ Chúng ta nhìn người nam hay nữ mà động tình tham muốn thì đã phạm tội tà dâm.

8. Ngươi chớ trộm cướp.
_ Chúng ta không được ăn trộm, ăn cướp, ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác.

9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
_ Chúng ta không được nói dối, lường gạt, lừa đảo để lấy tiền lấy nhà người khác.

10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
_ Chúng ta không được tham lam, lấy những thứ không thuột về mình.

————————————–
_ Nếu bạn là người chưa biết Chúa, hãy ăn năn những tội lỗi này, xin Chúa Jêsus tha thứ, và mời Chúa bước vào đời sống – làm Chúa làm Chủ đời sống mình.
_ Nếu bạn là người đã tin Chúa, hãy ăn năn tội lỗi trên đây, xin Jêsus tha thứ. Những khó khăn, bệnh tật là do tội lỗi chưa được ăn năn.
_ Nếu bạn là người giúp việc Chúa, hãy ăn năn tội lỗi, xin Jêsus tha thứ, phục hồi. Công việc của bạn không có kết quả, cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra, đó là do tội lỗi chưa được ăn năn.

Ăn năn là không làm lại việc mình đã làm, hay những việc giống như vậy. Hễ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.

Xin Chúa giúp các bạn ăn năn tội lỗi của mình để được Ngài ban phước. Amen!

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.