Nghe 500 Bài Giảng Mp3 Của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

6729

Share

×

Anh chị em có thể nghe hết 500 bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, nghe từ ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, ” nghe” quên ăn quên ngủ……. trên một trang duy nhất, nhanh – gọn dễ tìm bài.

Bài giảng từ năm 2002 tới 2019
Xin Chúa ban phước cho anh chị em!

… đang update thêm bài giảng..

Nghe 500 Bài Giảng Mp3 Của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.