Nghe 500 Bài Giảng Mp3 Của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

6134

———————————————————————

Anh chị em có thể nghe hết 500 bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, nghe từ ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, ” nghe” quên ăn quên ngủ……. trên một trang duy nhất, nhanh – gọn dễ tìm bài.

Bài giảng từ năm 2002 tới 2019
Xin Chúa ban phước cho anh chị em!

… đang update thêm bài giảng..

Nghe 500 Bài Giảng Mp3 Của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.