Kinh Thánh Cựu Ước – Nghe Đọc Sách Sáng Thế Ký

2138

Share

×

Kinh Thánh Cựu Ước – Nghe Đọc Sách Sáng Thế Ký

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Giô-suê 1:8

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>