Nhật ký chữa lành -Đá bạc ngày 14 / 02 / 2018

694

Pray-Without-Ceasing-Christian-Stock-Photos

Nhật ký chữa lành
…. Đá bạc ngày 14 / 02 / 2018

7h sáng chuông điện thoại reo lên, người bạn nhờ tôi tới nhà khiêng dùm mấy bao tiêu vô kho cho mẹ, vì tay đau không khiêng được.

Tôi đến sau khi xếp xong mấy bao tiêu tôi hỏi:
_ Bà có khỏe không

Bà trả lời:
_ Còn đau, đau khớp hai đầu gối, nó xưng lên đi không được, lưng cuối xuống nó đau, nó bị thái hóa cột sống.

Số là trước đây cũng lâu tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà một lần, lúc đó bà được lành rồi nhưng mấy ngày sau nghe bà đau lại, vì bận công việc nên không có cầu nguyện lại cho bà.

Tôi hỏi: Bà có muốn Chúa Jêsus chữa lành không?

Bà nói:
_ Muốn chứ, con bận quá có cầu nguyện cho bà đâu!

Tôi nhe răng cười:
_ Dạ, bây giờ con cầu nguyện cho bà hen.

Rồi tôi hỏi chi tiếc về bệnh, bà kể rằng nhờ tôi cầu nguyện xin Chúa Jêsus chữa lành khi trước mà bà đi hái được một mùa tiêu, lúc trước nó đau không leo thang được. Tôi thật bất ngờ, vì tôi nghe bà đau lại rồi ngại hong dám quay lại cầu nguyện.

Tôi cầu nguyện theo hai bước, chức tế lễ và uy quyền, Chúa Thánh Linh nhắc tôi về linh hồn bà chưa được cứu, tôi nặng lòng về nó hơn bệnh bà đang mang. Vậy nên tôi xin Chúa cứu linh hồn bà vào vương quốc của Chúa, xin Chúa Thánh Linh đụng chạm đến linh hồn này, tấm lòng này, cho bà biết Chúa và tin Ngài. Tôi nài xin Chúa chữa lành cho bà. Sau đó tiếp công bố -ra lịnh cho đau đớn bệnh tật nó phải ra khỏi thân thể và được lành trong Danh Chúa Jêsus. Cầu nguyện xong tôi hỏi bà:
_ Bà thấy trong người ra sao?

Bà trợn mắt lên:
_ Khi bàn tay con đặt lên đầu gối bên trái tự nhiên nó nhẹ hẳn ra, nhưng được cất khỏi một tảng đá, lúc đó chân bên trái nhẹ hơn bên phải. Muốn nói nhưng không dám nói vì đang cầu nguyện.

Tối nói:
_ Bà đứng dậy đi xem có còn đâu không!

Bà bước đi thấy không còn đau đầu gối, đi nhẹ nhành.

Tôi nói:
_ Bà cuối xuống xem lưng còn đâu không!

Bà cuối xuống, ngẫn lên rồi nói:
_ Sao không còn đau nữa??

Bà ngạc nhiêu chớp mắt suy nghĩ!!

Tôi nói:
_ Bà hãy nói ” cảm ơn Chúa Jêsus đi”

Bà cười nói ” cám ơn Chúa Jêsus “, ” cảm ơn Chúa Jêsus đã chữa lành chon con”!

Cảm ơn Chúa Jêsus là Đấng chữa lành, đó là công việc của Ngài, Ngài làm tất cả, con không có phần gì.

Kinh nghiệm chia sẻ:

_ Kiên trì cầu nguyện lần hai cho người bệnh nếu lần đầu họ lành rồi bệnh lại.
_ Giúp đỡ gần gủi người bệnh trong cuộc sống, cho họ thấy mình yêu họ.
_ Khi họ nhờ mình cầu nguyện hãy làm ngay, đừng chừng chờ.
_ Đừng vội vàng đặc trên họ mà cầu nguyện, hãy hỏi họ trước rằng có muốn Chúa Jêsus chữa lành không, có tin Chúa Jêsus là Đấng chữa lành không, có muốn nhờ Chúa Jêsus chữa lành không. Nếu họ nói có thì hãy cầu nguyện, họ chần chừ không muốn thì đừng cầu nguyện.
_ Hãy nhớ rằng linh hồn họ chưa được cứu là quan trọng hơn bệnh tật họ đang mang, hãy tập trung 70% thời gian cầu nguyện xin Chúa cứu linh hồn họ vào vương quốc Đức Chúa Trời.
_ Sau khi họ được lành nói họ nói cám ơn Chúa Jêsus
_ Xong mọi việc thì hạ mình trước mặt Chúa thưa rằng ” Đó là công việc của Ngài, Ngài làm mọi sự, con không có phần gì”

Cảm ơn Chúa Jêsus

Admin
Tong Vo

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>