Photoshop Cs2 với key bản quyền miển phí

96

Photoshop Cs2 được hãng Adobe cho tải về miễn phí với key bản quyền, nó là một bản sạch từ nhà sản xuất, Tòng upload lên Mediafire cho anh chị em tải về, vì link từ Adobe đã bị xóa.

Tải về theo lin dưới:

http://www.mediafire.com/file/jyoyuuycx4kw88c/PhSp_CS2_English.exe/file

Key: Photoshop CS2 1045-1412-5685-1654-6343-1431

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>