Photoshop Cs2 với key bản quyền miển phí

323

Photoshop Cs2 được hãng Adobe cho tải về miễn phí với key bản quyền, nó là một bản sạch từ nhà sản xuất, Tòng upload lên Mediafire cho anh chị em tải về, vì link từ Adobe đã bị xóa.

Tải về theo lin dưới:

http://www.mediafire.com/file/jyoyuuycx4kw88c/PhSp_CS2_English.exe/file

Key: Photoshop CS2 1045-1412-5685-1654-6343-1431

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.