Sách nói – Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn

1728

Share

×

Link tải hết 13 chương trong một file zip duy nhất:
…Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn – audio mp3

Sách nói – Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn
( Những câu trả lời từ lời Chúa sẽ giúp bạn nhận phép lạ )

Nguyên tác: God’s Guarantee To Heal You
Tác giả: A.A.Allen
Người hiệu đính bản dịch: Anh-rê
Người đọc: Mai Nguyễn

Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn là một quyển sách được viết đầy sức thuyết phục thuột linh sâu sắc, rằng Đức Chúa trời đảm bảo chữa lành cho những ai cầu xin trong đức tin. Nếu sự chữa lành không xảy ra, thì cá nhân đó đang gặp vấn đề, và khi vấn đề đó được giải quyết thì sự chữa lành sẽ đến.

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.