Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh

152

Tải về file mp3 >>

Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>