Home Tags 01 Vun xới một môi trường để thấy phép lạ của Chúa

Tag: 01 Vun xới một môi trường để thấy phép lạ của Chúa

News

video

Đức Thánh Linh – full John Bevere

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút...