Home Tags 02 Hành động thờ phượng

Tag: 02 Hành động thờ phượng

TB Joshua banned over homosexuality

Youtube đã chấm dứt tài khoản Emmanuel TV của tiên tri...

YouTube đóng kênh châu Phi quảng bá 'liệu pháp cải đạo' bạo lực của nhà truyền hình ( TB Joshua banned over homosexuality )Để trả...
TB Joshua la mot ke noi doi

Tbjoshua là một kẻ nói dối

TB Joshua Là Tiên Tri Giả