Home Tags A1: LÀM THẾ NÀO HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH

Tag: A1: LÀM THẾ NÀO HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH

YouTube closes African channel promoting televangelist’s violent 'conversion therapy'

YouTube closes African channel promoting televangelist’s violent ‘conversion therapy’

YouTube closes African channel promoting televangelist’s violent 'conversion therapy'In response to our enquiries about TB Joshua’s controversial exorcisms, YouTube terminated his channel. Facebook says...
TB Joshua la mot ke noi doi

Tbjoshua là một kẻ nói dối