TB Joshua bị buột tội hiếp dâm các cô gái trẻ

504
T.B.-Joshua bi cao buot hiep dam cac co gai tre
T.B.-Joshua bi cao buot hiep dam cac co gai tre

TB Joshua bị buột tội hiếp dâm các cô gái trẻ

T.B.-Joshua bi cao buot hiep dam cac co gai tre
T.B.-Joshua bi cao buot hiep dam cac co gai tre

Tạm dịch từ google

Những cô gái trẻ 8 tuổi bị cáo buộc đã bị hãm hiếp

Tiên tri TB Joshua, người sáng lập Giáo hội Do Thái của tất cả các quốc gia (SCOAN), đã bị buộc tội hiếp dâm các cô gái trẻ và các thành viên khác trong nhà thờ.

Ông Joshua bị Bisola Johnson buộc tội lạm dụng tình dục và hiếp dâm các thành viên nhà thờ, bao gồm cả bản thân bà. Bà Johnson, một tác giả, cho biết ông Joshua đã giam cầm bà trong khoảng 14 năm.

Cô cũng cáo buộc rằng những đứa trẻ 8 tuổi đã bị quấy rối và hãm hiếp trong nhà thờ của nhà tiên tri TB Joshua, SCOAN.

Theo các báo cáo được công bố tại Nigeria, Johnson đã đưa ra các cáo buộc vào ngày 30 tháng 6 khi cô tham gia một cuộc biểu tình chống lại Biodun Fatoyinbo của Hội Zion Commonwealth (COZA) ở Lagos. Ông Fatoyinbo đã bị Busola Dakolo buộc tội hãm hiếp và buộc phải từ chức lãnh đạo COZA vào ngày 1 tháng Bảy.

Tôi đã bị hãm hiếp bởi TB Joshua, cô ấy nói. Tôi bị mắc kẹt trong nhà thờ Synogague trong 14 năm.

Một đoạn clip mà cô đưa ra các cáo buộc đã được lan truyền trên mạng, thu hút sự phẫn nộ từ người Nigeria và khiến nhà thờ phản ứng. Cô cáo buộc rằng trẻ em ight, 11 và 14 tuổi, bị cưỡng hiếp trong nhà thờ.

Đáp lại, nhà thờ đã đánh trả Johnson, kêu gọi công chúng coi thường các yêu sách vì Bisola Johnson không trung thực và không ổn định mà những lời buộc tội thiếu uy tín.

Nhà thờ đã phát hành một loạt các video để cho thấy bà Johnson đã buộc tội ông Joshua hãm hiếp trong hơn một thập kỷ và cách bà luôn trở lại sau mỗi cáo buộc ‘thú nhận’ và đọc thuộc lòng.

Trong khi thừa nhận một trong những ấn phẩm trực tuyến của Nigeria, Premium Times, rằng cô là người trong các video do SCOAN phát hành, bà Johnson nói rằng cô đã bị thôi miên bởi Tiên tri TB Joshua.

Tôi đã bị thao túng để làm tất cả các video. Tôi đã bị mê hoặc. Tôi đã bị thôi miên vì TB Joshua được biết là phải làm, cô ấy nói.

Cô nói rằng cô đã dành hơn 14 năm tại nhà thờ, trong thời gian đó cô làm việc tại một số phòng ban và giữ các vị trí lãnh đạo, tranh luận về những tuyên bố của nhà thờ rằng những cáo buộc của cô không đáng tin.

Tiếng Anh

…girls as young as 8 alleged to have been raped

Prophet T.B. Joshua, founder of the Synagogue Church of All Nations (SCOAN), has been accused of raping young girls and other church members.

Mr Joshua was accused by Bisola Johnson of molestation and rape of church members, including herself. Ms Johnson, an author, said Mr Joshua held her captive for about 14 years.

She also alleged that children as young as 8 years old have been molested and raped inside Prophet T.B. Joshua’s church, SCOAN.

According to published reports in Nigeria, Johnson made the allegations on June 30 when she took part in a demonstration against Biodun Fatoyinbo of Commonwealth Zion Assembly (COZA) in Lagos. Mr Fatoyinbo had been accused of rape by Busola Dakolo, and forced to step down as leader of COZA on July 1.

“I was sexually molested by T.B. Joshua,” Ms Johnson said. “I was trapped in Synogague Church for 14 years.”

A clip in which she makes the allegations has been circulating on online, drawing outrage from Nigerians and prompting a response from the church. She alleges that children aged ight, 11 and 14, were molested inside the church.

In response, the church has hit back at Johnson, urging the public to disregard the claims because Bisola Johnson is dishonest and unstable whose accusations lacked credibility.

The church released a series of videos to show how Ms Johnson had been accusing Mr Joshua of rape for more than a decade, and how she always returned after each allegation to ‘confess’ and recant.

While admitting to one of Nigeria’s online publications, Premium Times, that she was the one in the videos released by SCOAN, Ms Johnson said she was hypnotized by Prophet T.B. Joshua.

“I was manipulated to do all the videos. I was under bewitchment. I was under hypnotism as T.B. Joshua is known to do,” Ms Johnson said.

She said she spent over 14 years at the church, during which she worked at several departments and held leadership positions, disputing the church’s claims that her allegations were not credible.

Nguồn:
https://malawi24.com/2019/07/09/t-b-joshua-accused-of-raping-young-girls/