Tb Joshua đã đào tạo ra nhiều tiên tri giả ở Việt nam

272

Tb Joshua đã đào tạo ra nhiều tiên tri giả ở Việt nam

tb joshua chet
tb joshua chet

Tòng cảm nhận được trong thế giới linh trước khi tiên tri giả Tb Joshua chết đã huấn luyện đào tạo ra rất nhiều người nối tiếp công việc của ông ở Việt nam. Những người này biết dùng thuật thôi miên, phù chú, sai khiến được các tà lình tấn công những ai chống lại tổ chức của họ. Họ có thể làm cho 1 người bị bệnh, rối loạn, bị quỷ nhập và khiến người đó phải tìm đến họ để được giải cứu với điều kiện trả cho họ rất nhiều tiền với vỏ bọc ” dâng hiến “.

Anh chị em cẩn thận và tránh xa các người gọi là Mục sư Tin lành đã từng đi qua nhà thờ Tb Joshua, cũng như bất cứ ai thần tượng hóa ông ta.

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.