TB Joshua – một nghệ sĩ lừa đảo

143
Tb Joshua - nghe si lua dao
Tb Joshua - nghe si lua dao

TB Joshua – một nghệ sĩ lừa đảo

Tb Joshua - nghe si lua dao
Tb Joshua – nghe si lua dao
\

Tạm dịch từ google

Nhà tiên tri TB Joshua của Nigeria đang chú ý đến lời tiên tri gây tranh cãi của ông rằng coronavirus có thể sắp kết thúc vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3 này, nhưng vẫn chưa có thuốc chủng ngừa hay thuốc chữa khỏi. TB Joshua, lãnh đạo của Giáo hội Do Thái của tất cả các quốc gia, đã nói với các giáo dân vào ngày 15 tháng 3 rằng coronavirus, còn được gọi là Covid-19 rằng: Tôi đã xuất hiện vào đầu năm nay và nói rằng năm ngoái sẽ kết thúc vào tháng 3 và năm sẽ tiếp tục rất sợ hãi cho đến tháng này [tháng 3].

Tháng này, ngày 27, nó sẽ kết thúc. Đến cuối tháng này, dù chúng ta có thích hay không – bất kể loại thuốc họ có thể đã sản xuất để chữa bất cứ thứ gì, nó sẽ đi theo cách mà nó đã đến. Nếu nó không phải là một loại thuốc mang nó ra thế giới, thì y học không thể lấy nó ra. Nó sẽ đi theo cách nó đến.

Trớ trêu thay, nhà truyền hình người Nigeria gây tranh cãi có tên đầy đủ là Temitope Balogun Joshua đã hủy dịch vụ vào Chủ nhật tại nhà thờ của ông do mối đe dọa coronavirus, đưa ra câu hỏi về tính xác thực của những lời tiên tri của ông. Khi virus tiếp tục tàn phá các khu vực khác nhau trên thế giới và với một phần ba các quốc gia bao gồm cả đất nước của anh ta, Nigeria, sẽ tiến hành khóa hoàn toàn để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Nhà lãnh đạo tôn giáo Nigeria thích một giáo phái trên khắp thế giới và nhiều tín đồ của ông không có lý do gì để nghi ngờ yêu sách của ông, mặc dù không thể tin được. Nhiều người nghi ngờ khả năng tiên tri của anh ta dựa trên tòa nhà nhà thờ của anh ta đã sụp đổ mà không có cảnh báo và những người khác thậm chí còn gán cho anh ta một nghệ sĩ lừa đảo.

Một nhà quan sát Kelvin Lupiya đã trích dẫn các ví dụ trước về những lời tiên tri thất bại: Ông không thể biết trước khi nào nhà thờ sụp đổ và ông nói dối bằng cách nói Hillary Clinton sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ mà Trump đã thắng và sau đó ông hy vọng chúng ta sẽ nghiêm túc! Anh chàng này phải ngừng vô lễ như thế này.

Tiếng Anh

Prophet TB Joshua of Nigeria is under spotlight over his controversial prophecy that the novel coronavirus could be coming to an end this Friday March 27th Read, yet no vaccine or cure is in sight.

Prophet TB Joshua: sceptics point out that he is often wrong.
TB Joshua, leader of the Synagogue Church of all Nations, told congregants on March 15 that the coronavirus, also known as Covid-19 that: “ I came out at the beginning of this year saying last year will end in March and the year will continue to be very fearful till this month [March].

“This month, 27th, it will be over. By the end of this month, whether we like it or not – no matter the medicine they might have produced to cure whatever, it will go the way it came. If it is not a medicine that brought this to the world, medicine cannot take it out. It will go the way it came.”

Ironically, the controversial Nigerian televangelist whose full name is Temitope Balogun Joshua has cancelled Sunday service at his church due to the coronavirus threat, bringing Into question the authenticity of his prophecies.

As the virus continues to ravage different parts of the world and with a third of countries including his country, Nigeria, going on complete lock-down to help curtail the spread of the outbreak,

The Nigerian religious leader enjoys a cult following around the world and many of his followers have no reason to doubt his claim, albeit an unlikely one.

Numerous people questioned his prophetic ability based on his church building that collapsed without warning and others even labelled him a con artist.

One observer Kelvin Lupiya cited previous examples of fail prophesies: “He couldn’t foresee when would the church collapse and he lied by saying Hillary Clinton will be the President of United States yet Trump won and then now he expects us to take him serious! This guy must stop disrespecting like this.”

Nguồn:

https://www.nyasatimes.com/tb-joshuas-credibility-on-the-line-over-covid-19-prophecy-he-is-legal-con-artist/