Tbjoshua là một kẻ nói dối

552
TB Joshua la mot ke noi doi
TB Joshua la mot ke noi doi

TB Joshua la mot ke noi doi
TB Joshua la mot ke noi doi


TÔI KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC, NHƯNG ĐỐI VỚI BẢN GHI, HÃY ĐỂ TÔI GỬI THÔNG ĐIỆP NÀY RA NGOÀI.

Tôi là Bisola Johnson, nhà văn của cuốn sách THE TBJOSHUA TÔI BIẾT ”, tôi không bao giờ quay lại Giáo đường Do Thái kể từ khi rời khỏi ‘nhà thờ’ Giáo đường Do Thái của tất cả các Quốc gia, Ikotun Egbe Lagos Nigeria, ngôi nhà kinh dị vào ngày 8 tháng 2 năm 2008. Tất cả video bạn đang thấy Giáo đường Do Thái tiết lộ về tôi là lời xin lỗi nội bộ. Số của tôi là 2347046515167 cho bất cứ ai muốn biết tôi rằng tôi không phải là huyền thoại mà là có thật.

Tbjoshua là một kẻ nói dối bệnh lý, nếu tôi bị mất trí, chẳng lẽ Giáo đường Do Thái đã không phải là nơi tốt nhất để chữa bệnh theo tuyên bố của họ là trung tâm chữa bệnh? Nếu tôi không ổn định, liệu họ có giao cho tôi nhiều bộ phận quan trọng, chiến lược để lãnh đạo trong nhiều năm, thậm chí là điều phối viên của bộ phận đối ngoại? Anh ta sử dụng những lời thú tội để bò và biến đồ đệ của mình thành thây ma. Các nhà báo đói bụng đang ăn những mẩu vụn dưới bàn của Tbjoshua đang không suy nghĩ trước khi làm việc cho anh ta. Xin Chúa tha thứ cho bạn.

Tất cả máu của những người mà tbjoshua đã đổ ra sẽ khóc chống lại bất cứ ai ủng hộ con quái vật được gọi là tbjoshua đó. Tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình cho đến hơi thở cuối cùng để giúp đỡ nhân loại.

Điều mà Giáo đường Do Thái muốn bạn thấy là những gì bạn có thể thấy, nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín còn nhiều điều hơn thế. Tbjoshua ép buộc và buộc tất cả các đệ tử của mình phải đưa ra những lời thú tội khác nhau như một tài sản thế chấp để sử dụng nó chống lại họ nếu họ nổi loạn chống lại anh ta. Những người khác có thể sợ nói những gì họ biết về tbjoshua nhưng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những video ngớ ngẩn này để đánh lừa và đánh lạc hướng mọi người. Sự thật phải được nói ra để cứu các linh hồn khỏi bị bỏ mạng vào trò lừa đảo có tên là Hội đường Do Thái.

Những người khác có thể sợ nói những gì họ biết về tbjoshua nhưng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những video ngớ ngẩn này để đánh lừa và đánh lạc hướng mọi người. Sự thật phải được nói ra để cứu các linh hồn khỏi bị bỏ mạng vào trò lừa đảo có tên là Hội đường Do Thái. Những người khác có thể sợ nói những gì họ biết về tbjoshua nhưng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những video ngớ ngẩn này để đánh lừa và đánh lạc hướng mọi người. Sự thật phải được nói ra để cứu các linh hồn khỏi bị bỏ mạng vào trò lừa đảo có tên là Hội đường Do Thái.
Ban phước cho
Bisola Hephzi-bah Johnson

Tiếng Anh

I CAN’T SHOUT, BUT FOR THE RECORD, LET ME SEND THIS MESSAGE OUT.

I am Bisola Johnson, the writer of THE T.B.JOSHUA I KNOW”, I never went back to the Synagogue since I left the Synagogue ‘church’ of all Nations, Ikotun Egbe Lagos Nigeria, house of horror in February 8, 2008. All the videos you are seeing releasing by the Synagogue about me are in-house apologies. My number is 2347046515167 for anyone who want to know me that I am not a myth but real. Tbjoshua is a pathological liar, if I was insane, would the Synagogue not have been the best place to get healing according to their claims to be healing centre? If I were unstable, would they have given me many important, strategic departments to lead for many years, even as coordinator of foreign department? He uses confessions to cow and make his disciples zombies. The hungry journalists that are eating crumbs under the table of Tbjoshua are not thinking before working for him. May God forgive you. All the blood of people that tbjoshua had shed will cry against anyone supporting that monster called tbjoshua. I will continue to tell my story till my last breath to help humanity. What Synagogue want you to see is what you can ever see, but there’s more behind the closed doors. Tbjoshua does coerce and compel all his disciples to make different confessions as a collateral in other to use it against them if they rebelled against him. Other people may be afraid to tell what they know about tbjoshua but I will not be intimidated by these silly videos to deceive and distract people. The Truth must be told to save souls from perishing into the scam called the Synagogue.

Blessings
Bisola Hephzi-bah Johnson

Link gốc bài viết:

https://malawi24.com/2019/07/09/t-b-joshua-accused-of-raping-young-girls/