Tiên tri giả Tb Joshua đã chết ngày 05- 06- 2021

1523

Chúa đã thi hành sự phán xét trên tiên tri giả Tb Joshua

Tiên tri giả Tb Joshua đã chết ngày 05- 06- 2021 sau khi kết thúc một chương trình ở nhà thờ ông ta, hưởng thọ 57 tuổi. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ, các nguồn tin từ gia đình ông ta cho biết hài cốt của ông được giữ lại tại nhà xác và được xét nghiệm ngay sau đó.

Việc này đã ứng nghiệm lời Kinh thánh trong Phục truyền luật lệ ký 18: 20 – 22:
Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.

21 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? 22 Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

Tiên tri giả Tb Joshua đã nhơn Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà nói dối, nên Chúa đã thi hành sự phán xét trên ông, rằng ông ta phải Chết.
Điều này làm gương cho chúng ta và cho bất cứ ai nhơn Danh Chúa mà nói dối, lừa gạt dân chúng.

Những gì Chúa phán thì Ngài sẻ làm.

Lời tiên tri sai của tiên tri giả Tb Joshua

1. Covy19
– Trong một buổi truyền hình trực tuyến ông ta nói rằng” Chúa nói với tôi rằng ngày 27- 03 – 2020 virut corona ( covy 19 ) sẻ biến mất khỏi thế giới, dù người ta chế ra thuốt gì thì nó cũng biến mất khỏi thế giới, bịnh dịch virut corona sẻ chấm dứt”.

Sau ngày 27-03-2020 virut corona ( covy 19) chẳng những không biến mất mà nó còn hoành hành dữ tợn hơn, giết chết nhiều người hơn.

Tiếp theo ông đính chính như dầy: ” Tôi chỉ nói nó biến mất khỏi Vũ Hán”

Thực tế là ở Vũ Hán virut corona không biến mất.

Tiếp theo ông phân trần trên truyền hình torng một cuộc phỏng vấn như sau: ” Tôi chỉ nói những gì Chúa Thánh Linh chỉ dẫn tôi nói, Ngài hướng dẫn sao tôi nói vậy, còn vì sao virut corona nó còn sống nhăn thì tôi không biết”

Ông đổ hết lỗi cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt sai ông, rằng Chúa nói dối nhân loại, còn ông chỉ ” truyền” lại những gì Chúa nói với ông.

2. Bầu cữ Tổng thống Mỹ 2016

– Trong một buổi truyền hình ông ta nói như dầy: ” Chúa cho tôi thấy một người Nữ chiến thắng xuýt sao ở phút cuối” .
Ý ông nói bà Hillary Clinton, sau đó ông kêu gọi mọi người ủng hộ và bầu cho bà Hillary Clinton làm tổng thống Mỹ 2016.

Năm 2016 chỉ có hai người tranh cữ tổng thống Mỹ đó là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, mặc định ông ta nói bà Hillary Clinton thắng cữ.

Sau đó ông Donald Trump thắng cữ làm tổng thống Mỹ.

Bà Hillary Clinton cực kì gian ác, bà ủng hộ phá thai, cho phép phá thai dù cho bé sắp sinh, và chúng ta suy nghĩ sao khi tiên tri giả Tb Joshua kêu gọi mọi người đặc biệt là tín đồ ông ta ủng hộ bà làm tổng thống, tín đồ ông ta ở Mỹ rất nhiều?