Tổng Hợp Bài Giảng Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh 01

1092

Share

×

Tổng Hợp Bài Giảng Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh 01

Có khoản 600 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, được chia ra thành các trang 01 – 02 – 03 ……giúp bạn theo dõi toàn bộ các bài giảng của Ms. Mỗi trang có khoản 10 tới 20 bài, chạy theo list tự động, trên điện thoại di động bạn chỉ cần bấm Play một lần là có thể nghe hết list bài giảng.

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>