Tổng Hợp Bài Giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh 17

439

Share

×

Tổng Hợp Bài Giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh 17

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh:

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>