Phần 47 mp3 – Tổng hợp bài giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

633

Tổng hợp bài giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – phần 47

Tải về:

Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời.mp3
Dọn dẹp các đồn lũy.mp3
Hiểu quyền năng của sự kiêng ăn cầu nguyện.mp3
Kỉ niệm 35 năm thành lập Hội thánh VBC.mp3
Linh tôn giáo.mp3
Mục đích và quyền năng của sự cầu nguyện.mp3
Muc su Michael Dat – Hãy cầu nguyện vì đời sống bạn phụ thuộc vào điều đó.mp3
Muc su Samuel – Bạn đang đầu tư gì cho đời sống bạn.mp3
Muc su Samuel – cau nguyen.mp3
Những đồn lũy.mp3
Những khí cụ quyền năng.mp3
Những người thay đổi cuộc đấu – Moi-se.mp3
Những người thay đổi cuộc đấu – Ne-he-mi.mp3
Những người thay đổi cuộc đấu – Người đầy tớ gái.mp3
Những người thay đổi cuộc đấu – Re-be-ca.mp3
Phước hạnh của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.mp3
Rào chắn nhúc nhát và tuổi tác.mp3
Tổn thương.mp3

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.