Phần 49 mp3 – Tổng hợp bài giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

716

Tổng hợp bài giảng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – phần 49



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.