Home Trợ giúp - Thông báo

Trợ giúp - Thông báo

Nơi đăng những Thông báo của trang web, hỗ trợ người dùng

Liên Lạc

donate

Dâng Hiến

YouTube closes African channel promoting televangelist’s violent 'conversion therapy'

YouTube closes African channel promoting televangelist’s violent ‘conversion therapy’

YouTube closes African channel promoting televangelist’s violent 'conversion therapy'In response to our enquiries about TB Joshua’s controversial exorcisms, YouTube terminated his channel. Facebook says...
TB Joshua la mot ke noi doi

Tbjoshua là một kẻ nói dối