Xác nhận thêm về lạm dụng tình dục tại SCOAN Athens: Câu chuyện của Sandra

218

Xác nhận thêm về lạm dụng tình dục tại SCOAN Athens: Câu chuyện của Sandra

xac nhan lam dung tinh duc tai SCOAN
xac nhan lam dung tinh duc tai SCOAN

Tạm dịch từ google

Sau khi đăng câu chuyện của Kate về việc bị lạm dụng tình dục bởi mục sư của TB Joshua ở Athens, đã bắt đầu tiếp xúc với câu chuyện của cô. Sandra trước đây phục vụ tại SCOAN Athens với tư cách là cánh tay phải của mục sư.

Câu chuyện của Sandra

Là một cựu thành viên của SCOAN và của Chi nhánh Athens, tôi muốn xác nhận rằng tất cả những gì Kate đã nói là sự thật. Tôi là tay phải của Andreas và làm việc cực kỳ chặt chẽ với anh ấy cho đến khi tôi phát hiện ra những điều gây sốc mà những cô gái này đang trải qua. 2 trong số những cô gái bị lạm dụng đã đến nhờ tôi giúp đỡ, mặc dù thực tế là không được phép chia sẻ bí mật của bạn với bất kỳ ai trừ Andreas và vợ anh ta. Các cô gái ở trong tình trạng khủng khiếp, ngẫm nghĩ tự tử và hoàn toàn bị áp đảo bởi những hành động khủng khiếp của người đàn ông này. Tôi đã bị tàn phá bởi cách anh ta biện minh cho việc lạm dụng các cô gái.

Andreas nói với họ rằng thật may mắn khi có quan hệ tình dục với anh ta, sử dụng những câu thơ từ Bài hát của Solomon để biện minh cho mình, rằng anh ta đang làm những điều này để bảo vệ họ khỏi quan hệ với những chàng trai khác và với tư cách là người cố vấn của họ, anh ta có quyền trên cơ thể của họ. Một điều mà Kate quên đề cập đến là anh ấy đã từng nói với cô ấy rằng tôi sẽ tìm cho bạn một chàng trai tốt để kết hôn trong nhà thờ, và sau đó chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ của mình. Bạn sẽ giữ được sự cân bằng trong cuộc hôn nhân của mình vì tôi đang giữ nó trong mỏ của tôi.

Khi tôi đối mặt với anh ta về điều đó, anh ta cầu xin tôi tha thứ và sau đó sẽ tiếp tục những hành động bẩn thỉu này cho đến khi anh ta bị lộ lần nữa. Cuối cùng, tôi phát hiện ra một cô gái thứ ba và thứ tư đang bị ngược đãi cùng một lúc.

Khi chúng tôi phơi bày những vấn đề này, Andreas đã trốn về Nigeria. Ông nói rằng TB Joshua sẽ xử lý tình huống này. Khi Kate đi đến Lagos với một lá thư có chữ ký của 8 người chúng tôi, chúng tôi đã mong TB Joshua lên án hành động của Andreas và giúp đỡ chúng tôi. Thay vào đó chúng tôi hoàn toàn bị tàn phá. Tb Joshua đã đưa ra một câu trả lời là lạnh. (Tất cả được viết trong bài viết của Kate). Theo dõi hàng trăm email của chúng tôi cho anh ta, cầu xin anh ta giúp đỡ, anh ta gọi cho tôi vào một buổi tối. Anh nói với tôi như sau:

‘Tôi không muốn mất bạn. Tôi biết bạn. Tôi muốn bạn ở bên cạnh Andreas khi anh ấy trở lại. Là một người khôn ngoan, bạn biết như Harry. Và bạn cũng sẽ ở bên cạnh tôi khi tôi đến Hy Lạp ‘.

Thật sốc khi TB Joshua đã sẵn sàng để đưa Andreas trở lại như một ‘người thông thái’ sau tất cả những gì anh ta đã làm. Anh không tỏ ra cân nhắc trước nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua. Tôi đã ở trong một trạng thái khủng khiếp với một trọng lượng khổng lồ trên vai, và TB Joshua đã không giúp tôi. Chúng tôi phải đưa vấn đề vào tay của chính mình và đi và nói với vợ. Mục đích của chúng tôi là an ủi cô ấy, ở đó vì cô ấy nhưng cô ấy chọn không tin chúng tôi. Chúng tôi đã bị cấm tham dự các cuộc họp và được gọi là kẻ nói dối và phản bội.

Thành quả của chức vụ này là dối trá. Andreas sống cuộc sống của mình dựa trên sự dối trá. Anh ta nói dối vợ, anh ta nói dối hội chúng và anh ta nói dối công nhân. Anh ta sẽ làm nhục công nhân trong các cuộc họp và vạch trần họ vì không trong sạch tình dục, nhưng sau đó đưa các cô gái trở lại văn phòng của anh ta và lạm dụng tình dục họ.

Câu hỏi của tôi là: Làm thế nào Andreas quản lý để làm mọi thứ anh ta đã làm và có một lương tâm rõ ràng? Thật thú vị khi lưu ý rằng cách các cô gái Andreas lạm dụng có hệ thống giống hệt như cách Bisola Johnson mô tả Tb Joshua lạm dụng cô. Thực sự có một văn hóa lạm dụng tình dục tại SCOAN.

Tiếng Anh

Further confirmation of sexual abuse at SCOAN Athens: Sandra’s story

After posting Kate’s story of being sexually abused by TB Joshua’s pastor in Athens, “Sandra” got in contact with her story. Sandra previously served at SCOAN Athens as the right hand of the pastor.

Sandra’s Story
As an ex-member of SCOAN and of the Athens Branch, I want to confirm that everything Kate has said is true. I was Andreas right hand and worked extremely closely with him until I discovered the shocking things that these girls were going through. 2 of the abused girls came to me for help, despite the fact that it wasn’t permitted to share your secrets with anybody but Andreas and his wife. The girls were in a terrible state, contemplating suicide and completely overpowered by the terrible actions of this man. I was devastated by the way he justified his abuse to the girls.

Andreas told them that it was a blessing to have sexual contact with him, using verses from Songs of Solomon to justify himself, that he was doing these things to protect them from having relationships with other boys and that as their mentor, he had a right over their bodies. One thing which Kate forgot to mention is that he once told her “I am going to find you a nice boy to marry in the church, and then we can continue our relationship. You will keep the balance in your marriage as I am keeping it in mine”.

When I confronted him about it, he begged me for forgiveness and would then continue these dirty actions in secret until he was exposed again. Eventually I found out about a third and fourth girl who were being abused at the same time.

When we exposed these matters, Andreas fled back to Nigeria. He said that TB Joshua would handle the situation. When Kate went to Lagos with a letter signed by 8 of us, we expected TB Joshua to condemn the actions of Andreas and help us. Instead we were totally devastated. Tb Joshua gave an answer that was chilling. (It is all written in Kate’s article). Following our hundreds of emails to him, begging him for help, he called me one evening. He said the following to me:

‘I don’t want to lose you. I know you. I want you to stay by Andreas’ side now that he is coming back. As a wise man, you know like Harry. And you will be by my side too when I come to Greece’.

It was shocking that TB Joshua was ready to send Andreas back as a ‘wise man’ after everything he had done. He showed no consideration towards the pain we were going through. I was in a terrible state with a huge weight on my shoulders, and TB Joshua didn’t help me. We had to take matters into our own hands and go and tell his wife. Our purpose was to console her, to be there for her but she chose not to believe us. We were banned from attending meetings and called liars and betrayers.

The fruit of this ministry is lies. Andreas lived his life based on lies. He lied to his wife, he lied to the congregation and he lied to his workers. He would humiliate workers in meetings and expose them for being sexually impure, but then bring girls back to his office and sexually abuse them.

My question is: How did Andreas manage to do everything he did and have a clear conscience? It’s interesting to note that the systematic way Andreas abused girls is exactly the same way Bisola Johnson describes Tb Joshua abusing her. There does indeed appear to be a culture of sexual abuse at the SCOAN.

Nguồn:

Further confirmation of sexual abuse at SCOAN Athens: Sandra’s story

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.